Bekräftelse av faderskap

socialnamnden@habo.se 0171 529 88
socialnamnden@habo.se 0171 529 88 Kundlogin
Välkommen att boka tid hos oss för faderskapserkännande.

Inför mötet gällande faderskapserkännande kommer vi att kontakta dig för komplettering av uppgifter om er som vårdnadshavare. Detta för att innan mötet kunna färdigställa alla de papper som ska signeras på mötet.

Vi kommer kontakta dig på den mejladress alternativt mobilnummer du lämnat vid bokningen.

Välj service

Steg 1

Faderskapsbekräftelse

 
0

Bekräfta faderskapet på nytillskottet. Kom båda föräldrar och ha även med er ID-handlingar.

Denna tjänst är för er föräldrar där moder och fader är sammanboende. I övriga fall hänvisas ni att ta kontakt med familjerätten via växeln 0171 525 00.

Från och med den första januari 2022 kan ni även bekräfta faderskap och anmäla gemensam vårdnad via skatteverkets e-tjänst för detta. Det går att göra först när barnet är fött och endast de första 14 dagarna. Mer information om skatteverkets tjänst finns på skatteverkets hemsida: https://skatteverket.se/bekräftaföräldraskap

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: