kontaktcenter@habo.se, 0171 - 525 00 Kundlogin
Håbo kommun värnar om din integritet och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 träder den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Dataskyddsförordningen är en modernisering av den tidigare Personuppgiftslagstiftningen (PUL). Den nya lagen ställer mer långtgående krav på hur myndigheter, företag och organisationer behandlar dina personuppgifter. Här samlar vi in dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda Håbo kommuns bokningstjänst. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Mer information om dina rättigheter och om hur Håbo kommun hanterar personuppgifter finns på habo.se/personuppgifter. Där finns även information om hur du kommer i kontakt med kommunens dataskyddsombud.

Välj service

Steg 1

Skuld- och budgetrådgivning

 

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen till en lösning på din situation.

Faderskapsbekräftelse

 

Bekräfta faderskapet på nytillskottet. Kom båda föräldrar och ha även med er ID-handlingar.

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: